רחק

רחק
רָחַק(b. h.) to be distant, far, removed. Ylamd. to Num. 10:29, quot. in Ar. (ref. to Ps. 73:27) מי שרוֹחֵק הק״בהוכ׳ (ed. Koh. שמִתְרַחֵק) he who keeps away from the Lord, so as not to repent. Sifré Num. 131 כרְחוֹק מזרחוכ׳ as far as the east is removed from the west; a. e. Pi. רִחֵק, רִיחֵק to remove; to alienate; to reject, expel; to loathe. B. Kam.24a top, a. e. ר׳ נגיחותיו if the ox did his gorings in intervals (of three days), opp. קירב. Ib. רִיחֲקָה ראיותיה, v. רְאִיָּה. Yalk. Ps. 809 (ref. to Ps. l. c.) זה … שרִחֲקוּ את הקץ this alludes to Balaam and his associates, who put far off the end (the day of judgment, Num. 24:17), opp. קרבו. Ber.60b ורַחֲקֵנִי מאדם רעוכ׳ keep me far from a bad man and a bad associate. Eduy. V, 7 מעשיך יקרבוך ומעשיך יְרַחֲקוּךָ thy own doings will bring thee near (win thee friends), and thy own doings will alienate thee. Ib. VIII, 7 לרַחֵק, v. קָרֵב; a. fr.Part. pass. מְרוּחָק; pl. מְרוּחָקִים, מְרוּחָקִין. Ib. המר׳ בזרוע, v. קָרֵב. Ber.63b שלא היה מר׳וכ׳ which was only twelve miles off. Hif. הִרְחִיק same. Sifré Num. 94 מַרְחִיקִים, v. קָרֵב. B. Bath.II, 5 מַרְחִיקִין את הסולםוכ׳ (neighbors) must keep a ladder removed from the (neighbors) dove-cote four cubits, Ib. 4 אלא אם כןה׳ ממנווכ׳ unless he places (the wall) at a distance of four cubits. Ib. 18b על המזיק להַרְחִיק את עצמו it is the duty of him who causes the damage to remove himself; (oth. opin.) על הניזק להרחיקוכ׳ he who is injured must remove himself. Ber.I, 1 כדי להרחיקוכ׳ in order to keep men away (prevent them) from sin. Snh.103b שהִרְחִיקָהוכ׳, v. לְגִימָה. Ib. מַרְחֶקֶתוכ׳ estranges those who are near (related) ; a. fr. 2) to keep aloof, stay away. Ab. I, 7 הַרְחֵק משכן רע keep aloof from a bad neighbor; a. e.Y.Ber.I, 2d bot. והרחיק על פתחווכ׳, read: והִרְתִּיק, v. רָתַק. Hithpa. הִתְרַחֵק, Nithpa. נִתְרַחֵק to remove ones self; to become a stranger. Yeb.109a לעולם ידבק … ויִתְרַחֵקוכ׳ man should always cling to three things, and keep aloof from three things. Snh.III, 4 קרוב ונ׳, v. קָרוֹב. Ber.34b (ref. to Is. 57:19) שהיה קרוב … ונ׳וכ׳ who came near committing a sin, and withdrew himself from it. Ylamd. l. c., v. supra; a. e.

Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature. . 1903.

Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • רחק — 1 v. הועבר למקום רחוק יותר; גורש, סולק, שולח; הושעה; נודה, הוחרם; נדחה; הונס, הוברח, נפטרו ממנו; פונה, הוסר, הורד, הוצא, נכר 2 v. היה רחוק, לא היה קרוב, היה במרחק רב מ ; התרחק, שקע בנבכי העבר; סר, נרתע, שמר נפשו, נמנע מ , התנזר, פרש, משך ידו, לא… …   אוצר עברית

  • ועידת-רחק — טלקונפרנס, פגישה או דיון בין אנשים הנמצאים במקומות מרוחקים זה מזה המתבצע תוך שימוש בציוד טלקומוניקציה {{}} …   אוצר עברית

  • מדפס רחק — טלקס, מתקן חשמלי להעברת ידיעות כתובות, טלפרינטר {{}} …   אוצר עברית

  • Blend — In linguistics, a blend is a word formed from parts of two other words. These parts are sometimes, but not always, morphemes.LinguisticsBlends deal with the action of abridging and then combining various lexemes to form a new word. However, the… …   Wikipedia

  • טלפרינטר — טלפר, דפוס רחק, טלקס, מדפסת של מסוף טלגרף, מתקן המעביר הודעות כתובות בכל העול …   אוצר עברית

  • טלקומוניקציה — תקשורת רחק, בזק, מכלול מכשירי קשר, קשר באמצעות מכשירים אלקטרוני …   אוצר עברית

  • טלקומוניקצייה — תקשורת רחק, בזק, מכלול מכשירי קשר, קשר באמצעות מכשירים אלקטרוני …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”